Anunturi | Announcements

Anunturi dividende

Anunt ianuarie 2017:

SC Automecanica SA, cu sediul in Medias, str. Aurel Vlaicu nr. 41 jud. Sibiu, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/37/1991, avand CUI RO 804021, a hotarat repartizarea de dividende catre persoanele care au calitatea de actionar la data de 15.12.2016.

Plata dividendelor se efectueaza zilnic, la casieria societatii, incepand cu data de 23.01.2017, in baza actelor de identitate ale actionarilor sau procura legalizata.

Valoarea neta a dividendului este de 0,2375 RON/actiune (47,5 lei pentru un cupon de 200 actiuni). Impozitul pe dividend va fi calculat si retinut de catre societate din cuantumul dividendului brut in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Plata dividendelor se poate face prin mandat postal sau virament bancar la cererea expresa a actionarului la care se anexeaza copia actului de identitate. In aceasta situatie, actionarul va achita comisionul de viramanet bancar sau mandat postal. Cererea va fi adresata la adresa de mail: office@autm.ro sau fax nr.0269/803606.

In cazul actionarilor decedati, plata dividendelor se va realiza numai dupa operarea in Registrul actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA a certificatului de mostenitor.

 

Anunt iunie 2017:

SC Automecanica SA, cu sediul in Medias, str. Aurel Vlaicu nr. 41 jud. Sibiu, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/37/1991, avand CUI RO 804021, a hotarat repartizarea de dividende catre persoanele care au calitatea de actionar la data de 10.05.2017.

Plata dividendelor se efectueaza zilnic, la casieria societatii, incepand cu data de 01.06.2017, in baza actelor de identitate ale actionarilor sau procura legalizata.

Valoarea neta a dividendului este de 0,0983 RON/actiune (19,66 lei pentru un cupon de 200 actiuni). Impozitul pe dividend va fi calculat si retinut de catre societate din cuantumul dividendului brut in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Plata dividendelor se poate face prin mandat postal sau virament bancar la cererea expresa a actionarului la care se anexeaza copia actului de identitate. In aceasta situatie, actionarul va achita comisionul de viramanet bancar sau mandat postal. Cererea va fi adresata la adresa de mail: office@autm.ro sau fax nr.0269/803606.

In cazul actionarilor decedati, plata dividendelor se va realiza numai dupa operarea in Registrul actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA a certificatului de mostenitor.

 


Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 

Raport MDRAP 2014    |    Raport MDRAP 2015    |    Raport MDRAP 2016

Raport MDRAP 2017     |    Raport MDRAP 2018    |      Raport MDRAP 2019

Raport MDRAP 2020


 

Regulamentul de organizare si functionare al Parcului Industrial Automecanica

 

Regulament de Organizare si Functionare al Parcului Industrial Automecanica